Blij Leven Waarschoot: "Integriteit troef"

Klantgetuigenis
Blij Leven Waarschoot: "Integriteit troef"

Foto: Patrick Dekeyser

Vandenbussche bouwde voor de vzw Blij Leven te Waarschoot een administratief gebouw met ontmoetingsruimte en vier begeleidingstehuizen met telkens één studio voor adolescenten. Het 'MultiFunctioneel Centrum Meetjesland', Blij Leven vzw, geeft hulp aan jongeren en hun gezinnen in problematische leefsituaties. De hulp wordt aangeboden via trajecten op maat van de cliënt en zijn context in verschillende soorten zorg.

Tot voor kort zaten de diensten van Blij Leven vzw nog verspreid over 5 verschillende locaties. Luc Vermeylen, directeur van Blij Leven vzw en Laura De Keer, verantwoordelijke administratie, zijn er in geslaagd om 4 locaties samen te brengen met de verhuis naar Waarschoot. 

"We hebben chance dat het Vandenbussche is"
Luc Vermeylen en Laura De Keer: "Via openbare aanbesteding kan je de aannemer als bouwheer niet zelf kiezen, maar laat ons eerlijk zijn, onze eerste reactie was: We hebben chance dat het Vandenbussche is. We kenden Vandenbussche reeds van andere referenties, zoals Klooster Zusters Bernadinnen in Bassevelde die ze (ver)bouwden en de nieuwbouw van het Rustoord in Vinkt. We zagen deze referenties opgebouwd worden en dat zorgde voor vertrouwen in prijs-kwaliteit."

"Eens aangevangen met de werken in Waarschoot was het tempo formidabel. De reacties uit de buurt waren er dan ook naar: De gebouwen schieten hier als paddestoelen uit de grond," citeert Luc Vermeylen.

"Ik zal de aangename sfeer tijdens de wekelijkse vergaderingen nog missen"
"Doorheen het hele project is het Vandenbussche projectteam van z'n woord geweest. Hun constructieve houding ten opzichte van alle partijen, de uitgebreide correcte uitleg op al onze vragen, de aangename sfeer tijdens de wekelijkse vergadering... ik zal het nog missen", zegt Laura De Keer die het project opvolgde. "Ook voor onverwachte problemen werd steeds het juiste advies gegeven en werden goede regelingen getroffen. Technische zaken werden spontaan aangepast. De mensen van Vandenbussche zijn van hun woord."

Vermeylen: "Voor één discussiepunt, een item in het lastenboek dat door verschillende partijen anders geïnterpreteerd werd, konden we toch tot een compromis komen dat voor alle partijen aanvaardbaar was. En daar gaat het om, in zo'n project moeten we vooruit."

Wederzijds respect
"Wat ons is opgevallen tijdens de ruwbouwwerken, dat zijn de arbeiders op de werf. Hoe ze de werf onder controle hadden in ruwbouwfase en hoe ze steeds vriendelijk waren, het mag gezegd worden. We zien dat Vandenbussche de nodige voorzieningen treft voor zijn medewerkers en dat er wederzijds respect is. Dat stemt ons goed gezind," vertelt De Keer.

Vandenbussche laat niet los na oplevering
"De vrees van elke bouwheer is dat men na de oplevering de aannemer niet meer ziet. Vandenbussche laat echter niet los. Het projectteam volgt de openstaande punten vlot op en zorgt ervoor dat deze in orde gebracht worden."

"Als ik Vandenbussche in enkele woorden moet samenvatten? Integriteit troef," sluit Vermeylen af.
 

Bent u als bouwheer of architect op zoek naar een aannemer die uw bouwplannen omzet naar een prachtige realisatie van studies tot oplevering? Neem zeker contact op en ontdek onze 'Wij trekken uw plan'-mentaliteit.