Nieuwbouwproject in Melle voor Steevliet vzw, een organisatie voor bijzondere Jeugdzorg

Projectnieuws
WE1805 Begeleidingstehuis Steevliet Melle (1)

In Melle bouwt Vandenbussche voor Steevliet vzw, een organisatie voor kwetsbare jongeren. De gebouwen komen er ter vervanging van de verouderde gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige normen inzake energie en comfort voor de noden van de kinderen en jongeren. De twee oude gebouwen worden afgebroken en vervangen door twee nieuwe gebouwen, telkens met twee vleugels. Tenslotte wordt ook de omgevingsaanleg gerealiseerd door Vandenbussche, zodat de kamers uitkijken op de tuin en het bos. De technieken en het vast meubilair worden in nevenaanneming uitgevoerd.

De grootste uitdaging in dit project is de werforganisatie. De twee nieuwe blokken bevinden zich op de bestaande site die ondertussen in gebruik blijft en waarbij ze elk een aparte werfzone vormen. Daartussen is er een passage van de kinderen en jongeren van Steevliet en de aanpalende school, waarbij we de interactie tussen de werf en de kinderen tot een minimum beperken in functie van de veiligheid.

Het klasse 7 bouwproject werd aan Vandenbussche gegund via een openbare aanbesteding en startte in april 2018. In de zomer van 2019 is het einde van de nieuwbouwwerken voorzien. Daarna worden de bestaande gebouwen afgebroken en de omgevingsaanleg afgewerkt, zodat het totale project klaar is tegen december 2019.

 

Foto: Tim D'huyvetters