Vandenbussche in het jaarboek Bouwen aan Vlaanderen

Bedrijfsnieuws
Jaarboek Bouwen aan Vlaanderen De Zilvertorens

Foto: Patrick Dekeyser

In het jaarboek van Bouwen aan Vlaanderen 2017 verscheen Vandenbussche met een bedrijfsvoorstelling, waarin de co-engineering formule 'wij trekken uw plan' wordt beschreven. 

Bij Vandenbussche kunt u als bouwheer terecht voor het opmaken van een budgetvriendelijke offerte gebaseerd op een reeds bestaand lastenboek. Van appartementsbouw tot utiliteitsbouw, van nieuwbouwprojecten tot renovatieprojecten, Vandenbussche onderneemt alle nodige acties om het project tot een goed einde te brengen.

Wij trekken uw plan

Daarnaast kunt u bij Vandenbussche ook terecht in het voortraject, m.n. vooraleer het bouwproject effectief gebouwd wordt. Die aanpak begint met een marktonderzoek en/of het opstellen van een financieel en juridisch dossier. Na het in kaart brengen van de wensen van de bouwheer wordt samen een geschikte architect gezocht, die een eerste ontwerpschets maakt. Die schets vormt de basis voor de raming van de studie- en bouwkosten. Het aanstellen van een stabiliteitsingenieur en EPB-verslaggever kan eveneens deel uitmaken van het takenpakket. De ervaring met het uitwerken van de architectuurplannen en het opstellen van de meetstaat en het lastenboek leiden tot de opmaak van de definitieve offerte, waarbij steeds rekening gehouden wordt met een goede prijskwaliteitverhouding. Vervolgens staat Vandenbussche in voor het uitvoeren van het volledige bouwtraject. 

Vervoegen bouwteam

Op verzoek van de bouwheer vervoegt Vandenbussche het bouwteam als raadgevend aannemer. Als bouwpartner woont het bedrijf alle teamvergaderingen bij en speelt het zijn troeven uit om de juiste mensen - stabiliteitsingenieur, EPB-verslaggever, veiligheidscoördinator - te helpen zoeken, de meetstaat en het lastenboek op te stellen en de definitieve offerte op te maken. Daarbij staat Vandenbussche in voor de volledige uitvoering van het project. Ook in DBFM-dossiers vervoegt de bouwonderneming het bouwteam als raadgevend aannemer met specifieke expertise en biedt het de ontwerpers de nodige ondersteuning.