WIJ TREKKEN UW PLAN

Voor welke aanpak kiest u bij het starten van uw bouwproject?

Vandenbussche werkt volgens de slogan 'Wij trekken uw plan'. En dat mag u vrij letterlijk nemen. Indien gewenst neemt Vandenbussche het voortouw bij het opstarten van uw project en denken we met u mee. Daar zijn verschillende formules voor, zoals werken in bouwteam, via een Engineering & Build project of via een DBFM procedure. Daarover hieronder meer informatie. Vandenbussche betrekken van bij het voortraject speelt in uw voordeel tijdens het verdere verloop van het bouwproces. 

 

Wij zorgen voor een efficiënte en vlotte uitvoering van de werken.

Via onze BIM methodiek werken we efficiënter en ontvangt u bij de oplevering een up-to-date model met alle informatie van uw gebouw. Met LEAN kiezen we voor een manier van werken waar alles en iedereen gericht is op het elimineren van verspillingen doorheen alle processen.

Door het aanbieden van klantenbegeleiding, fungeert onze klantenbegeleider als eerste aanspreekpunt van de eindklant na de aankoop van een pand. Zo ontzorgen we u als bouwheer.

 

Engineering & Build

Bij een Engineering & Build project heeft u als klant reeds een architect gekozen. Een bouwvergunning en ontwerp werd reeds uitgetekend door de architect.

Vandenbussche staat in het voortraject vervolgens in voor de eningeering van het gebouw. Binnen de Vandenbussche studiedienst wordt de stabiliteit, EPB, technieken e.d.m. uitgewerkt op basis van de plannen van de architect. Indien nodig rekent Vandenbussche hiervoor op externe partners. Als het plan en het ontwerp compleet is en de overeengekomen prijs duidelijk, kan overgegaan worden tot bouwen.

Uw voordeel? 

Vandenbussche heeft de kennis in huis om van bij het voortraject rekening te houden met de praktische uitvoering op de werf. Er kunnen op dat moment in het proces al optimalisaties en alternatieve materialen voorgesteld worden die het kostenplaatje ten goede komen.  

Belangrijke beslissingen worden in het voortraject genomen in functie van de haalbaarheid in uitvoering. Het beïnvloedt de planning ook in de positieve zin, want de effectieve bouw kan sneller, omdat reeds heel wat beslissingen genomen werden. Een goede voorbereiding is het halve werk! Niet voor niets is onze slogan: Wij trekken uw plan

DBFM

Een Design Build Finance Maintenance dossier bestaat, indien gewenst, uit vier fases.

In het voortraject - Design fase beschikt u als klant over een stuk grond en een programma van eisen, meer niet. Samen met een architect gaat Vandenbussche aan de slag. De architect maakt een ontwerp op, Vandenbussche bewaakt mee het programma van eisen en gebruikt haar kennis en ervaring vanuit de uitvoering om een zo optimaal mogelijke uitwerking mogelijk te maken. Vervolgens wordt het ontwerp voorgesteld aan de bouwheer en kan een bouwaanvraag ingediend worden. Daarna start het effectieve bouwen (Build). 

Het onderdeel Finance bij DBFM dossiers kan staan voor een voorfinanciering tijdens de bouw door Vandenbussche. De klant betaalt alles in één keer terug van zodra het gebouw opgeleverd is. Ofwel gaat Vandenbussche een afspraak aan met een financiële instelling en gaat deze het project  financieren, zodat na de oplevering de klant via een ter beschikkingsvergoeding gaat terugbetalen over een looptijd van vb. 20 of 30 jaar.

Tenslotte kan Vandenbussche ook Maintenance aanbieden. Na de oplevering wordt een onderhoudscontract voorgesteld voor een langere periode (tijdens de financieringsperiode). Hiervoor rekent Vandenbussche op het serviceteam Akko, die onderdeel is van de Bouwgroep.

De meerwaarde voor u?

Van bij het begin Vandenbussche betrekken bij uw bouwproject zorgt er voor dat we kunnen meedenken tot in de details van de praktische uitvoering en de haalbaarheid van uw project. 

 

BIM

Met de Vandenbussche BIM-cel worden van in het voortraject heel wat dossiers in 3D gemodelleerd in het studiemodel in BIM LOD200. Dat zorgt ervoor dat alle details reeds voor de aanvang van de werken goed uitgedacht worden. In uitvoeringsfase wordt het model verder opgewerkt naar een uitvoeringsmodel LOD350, waarmee gans het bouwteam aan de slag gaat.  

Een pluspunt van A tot Z! 

Vandenbussche werkt door het gebruik van BIM nog efficiënter en sneller in de uitvoering. Via dit model wordt samengewerkt inzake communicatie, clashdetectie, budgetcontrole e.d.m. Bovendien is het voor u als bouwheer interessant om bij de oplevering een up-to-date model met alle informatie van uw gebouw te ontvangen.

 

LEAN

Op elke Vandenbussche werf wordt LEAN management toegepast. Het is een management filosofie en een manier van werken waarbij alles en iedereen gericht is op het elimineren van verspillingen doorheen alle processen. LEAN is niet harder werken, maar slimmer werken, door de m² op de werf zoveel mogelijk te benutten en rendementen te verbeteren.

LEAN management vraagt betrokkenheid van alle onderaannemers en vraagt een gedetailleerde planning met behulp van alle operationeel leidinggevenden tijdens een ‘stickerdag’, waarbij elke partij zijn planning in de algemene planning plakt en vermeldt wie, wat en in welke zone zal actief zijn, zodanig dat ook de andere partijen met bepaalde informatie rekening kunnen houden. Bedoeling is ook om hiaten in het lastenboek sneller te detecteren, te bespreken en op te lossen voor ze zich effectief op de werf voordoen. Voorafgaand aan de stickerdag, werden alle betrokken partijen reeds uitgenodigd op een ‘partnerdag’ op de werf om het project zelf, het werfinrichtingsplan, het zoneringsplan en het LEAN concept toe te lichten.

LEAN management op de werf in functie van het vlot en efficiënt uitvoeren van de bouwwerken en het bouwproces te verkorten. 

 

 

Meer weten? 

Neem contact op   Lees meer over ons