Management Team 2021

Duurzaamheidsbeleid Vandenbussche

Vandenbussche heeft als bouwfirma een bepalende impact op de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met de realisatie van een bouwproject. Vandenbussche kan en wil een rol spelen op de duurzaamheid bij het ontwerp van het gebouw maar ook op de manier hoe het gebouw gerealiseerd wordt. We wensen dus niet alleen een impact uit te oefenen op de duurzaamheid van de gekozen bouwmaterialen, maar ook op het bouwproces zelf zoals het transport van en naar een werf, de CO2-uitstoot tijdens de bouw van het project, het afval dat geproduceerd wordt, de invloed op het waterbeheer van de site en haar omgeving…

Vandenbussche toetst haar duurzaamheidsbeleid voortdurend af aan de ESG-criteria (=milieu-, sociale en bestuurscriteria) en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Vandenbussche wil de komende jaren zijn duurzaamheidsbeleid en de keuze voor digitalisering (in ruimere zin: innovatie) hand in hand verder actief uitbouwen:

 • Een nieuw geïntegreerd ERP-softwaresysteem waarbij BIM-modellering, LEAN-planningen en een gesofisticeerd intern WMS-systeem een belangrijke rol in spelen.
 • De implementatie van diverse nieuwe digitale ontwikkelingen die bijdragen aan het bouwproces inzake kwaliteit, comfort, efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.
 • Vandenbussche wenst een duurzame samenwerking met alle bouwpartners te bekomen gebaseerd op een lange termijnvisie en toepassing van de LEAN-filosofie en –methodologie.
 • Vandenbussche zal steeds meer in het voortraject van projecten de bouwpartners proberen sturen in het opnemen van “duurzaamheid” als parameter in het ontwerp,
 • Vandenbussche wil een stabiel, verantwoordelijk, winstgevend en gestructureerd bedrijfsklimaat creëren met een boeiende, plezante en veilige werkomgeving waar medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien en maximaal geapprecieerd worden voor hun inzet, kennis en enthousiasme.
 • Dit duurzaam personeelsbeleid wordt verder uitgebreid met aandacht voor een goede work-life balance, en behalve de aandacht voor het fysiek welzijn op het werk ook extra aandacht voor het mentaal welzijn op het werk (en daarrond) en inclusief werk zonder onderscheid te maken tussen gender, religie, leeftijd, huidskleur of afkomst.
 • Een duurzaam energiebeheer op zowel de site als op de werven met de CO2-prestatieladder als leidraad en een CO2-neutraal bouwbedrijf als ultieme doel.
 • Een duurzaam water- en afvalbeheer op zowel de site als op de werven.
 • Inzetten op de aankoop en beheer van duurzaam materiaal en materieel
 • Behalve het streven naar een duurzaam wagenpark (vrij van fossiele brandstoffen), ook het opzetten van een uitgebalanceerd mobiliteitsplan op maat van de werknemers.
 • Propere sanitaire voorzieningen en handwasgelegenheden voor alle bouwpartners op alle sites.

 

Elektrische wagen

Charter Duurzaam Ondernemen

Vandenbussche engageert zich al sinds 2009 om een actief milieubeleid en sinds 2017 een duurzaam beleid te voeren door jaarlijks deel te nemen aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Via dit charter wil Vandenbussche een voortrekkersrol blijven spelen door haar duurzaamheidsbeleid in minstens 10 gerealiseerde concrete duurzame acties te vertalen die winstgevend zijn op korte en/of lange termijn voor de onderneming, mens en milieu. 

Meer info op: https://www.voka.be/oost-vlaanderen/vcdo

CO2-pretatieladder logo

CO2-prestatieladder

Als bouwfirma streven we een duurzaam energiebeheer na. Dat heeft zich vertaald in verschillende acties de voorbije jaren. Maar het gaat verder. Zowel op de bedrijfssite als de werflocatie bepalen we de CO2-voetafdruk afkomstig van bouwactiviteiten. 

Vandenbussche behaalde het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3!

 

 

 

Lees ook meer over de CO2 prestatieladder