Management Team 2021

Duurzaamheidsbeleid Vandenbussche

Vandenbussche heeft als bouwfirma een bepalende impact op de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met de realisatie van een bouwproject. Vandenbussche kan en wil een rol spelen op de duurzaamheid bij het ontwerp van het gebouw maar ook op de manier hoe het gebouw gerealiseerd wordt. We wensen dus niet alleen een impact uit te oefenen op de duurzaamheid van de gekozen bouwmaterialen, maar ook op het bouwproces zelf zoals het transport van en naar een werf, de CO2-uitstoot tijdens de bouw van het project, het afval dat geproduceerd wordt, de invloed op het waterbeheer van de site en haar omgeving…

Vandenbussche toetst haar duurzaamheidsbeleid voortdurend af aan de ESG-criteria (=milieu-, sociale en bestuurscriteria) en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Vandenbussche wil de komende jaren zijn duurzaamheidsbeleid en de keuze voor digitalisering (in ruimere zin: innovatie) hand in hand verder actief uitbouwen:

 • Een nieuw geïntegreerd ERP-softwaresysteem waarbij BIM-modellering, LEAN-planningen en een gesofisticeerd intern WMS-systeem een belangrijke rol in spelen.
 • De implementatie van diverse nieuwe digitale ontwikkelingen die bijdragen aan het bouwproces inzake kwaliteit, comfort, efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.
 • Vandenbussche wenst een duurzame samenwerking met alle bouwpartners te bekomen gebaseerd op een lange termijnvisie en toepassing van de LEAN-filosofie en –methodologie.
 • Vandenbussche zal steeds meer in het voortraject van projecten de bouwpartners proberen sturen in het opnemen van “duurzaamheid” als parameter in het ontwerp,
 • Vandenbussche wil een stabiel, verantwoordelijk, winstgevend en gestructureerd bedrijfsklimaat creëren met een boeiende, plezante en veilige werkomgeving waar medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien en maximaal geapprecieerd worden voor hun inzet, kennis en enthousiasme.
 • Dit duurzaam personeelsbeleid wordt verder uitgebreid met aandacht voor een goede work-life balance, en behalve de aandacht voor het fysiek welzijn op het werk ook extra aandacht voor het mentaal welzijn op het werk (en daarrond) en inclusief werk zonder onderscheid te maken tussen gender, religie, leeftijd, huidskleur of afkomst.
 • Een duurzaam energiebeheer op zowel de site als op de werven met de CO2-prestatieladder als leidraad en een CO2-neutraal bouwbedrijf als ultieme doel.
 • Een duurzaam water- en afvalbeheer op zowel de site als op de werven.
 • Inzetten op de aankoop en beheer van duurzaam materiaal en materieel
 • Behalve het streven naar een duurzaam wagenpark (vrij van fossiele brandstoffen), ook het opzetten van een uitgebalanceerd mobiliteitsplan op maat van de werknemers.
 • Propere sanitaire voorzieningen en handwasgelegenheden voor alle bouwpartners op alle sites.

 

Duurzaamheid

CO2 prestatieladder

Als we als bouwfirma een duurzaam energiebeheer nastreven dienen we zowel op de site als op onze werflocaties te bepalen wat onze CO2-voetafdruk is, afkomstig van bouwactiviteiten. Vandenbussche beschouwt de CO2 prestatieladder als een ideale leidraad als meetinstrument en hulp bij het reduceren van CO2. Vandenbussche wenst tegen voorjaar 2023 de CO2-prestatieladder niveau 3 te behalen.

Doelstelling van de CO2-prestatieladder voor Vandenbussche:

 • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers.
 • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
 • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen.
 • Transparant delen van de verworven kennis.
 • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Extra informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

 

Emissie inventaris 2021     Emissie inventaris 2022-1      CO2-reductiedoelstellingen

CO2 management systeem     Sector- en keteninitiatieven

 

Elektrische wagen

Charter Duurzaam Ondernemen

Vandenbussche engageert zich al sinds 2009 om een actief milieubeleid en sinds 2017 een duurzaam beleid te voeren door jaarlijks deel te nemen aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Via dit charter wil Vandenbussche een voortrekkersrol blijven spelen door haar duurzaamheidsbeleid in minstens 10 gerealiseerde concrete duurzame acties te vertalen die winstgevend zijn op korte en/of lange termijn voor de onderneming, mens en milieu. 

Meer info op: https://www.voka.be/oost-vlaanderen/vcdo