2023 Duurzaamheid - Beeld met logo Vandenbussche

CO2 prestatieladder

Als we als bouwfirma een duurzaam energiebeheer nastreven dienen we zowel op de site als op onze werflocaties te bepalen wat onze CO2-voetafdruk is, afkomstig van bouwactiviteiten. Vandenbussche beschouwt de CO2 prestatieladder als een ideale leidraad als meetinstrument en hulp bij het reduceren van CO2. Vandenbussche wenst tegen voorjaar 2023 de CO2-prestatieladder niveau 3 te behalen.

Doelstelling van de CO2-prestatieladder voor Vandenbussche:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers.
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen.
  • Transparant delen van de verworven kennis.
  • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Extra informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

 

Emissie inventaris 2021     Emissie inventaris 2022-1      CO2-reductiedoelstellingen

CO2 management systeem     Sector- en keteninitiatieven