CO2-pretatieladder logo

CO2 prestatieladder

Als we als bouwfirma een duurzaam energiebeheer nastreven dienen we zowel op de site als op onze werflocaties te bepalen wat onze CO2-voetafdruk is, afkomstig van bouwactiviteiten. Vandenbussche beschouwt de CO2 prestatieladder als een ideale leidraad als meetinstrument en hulp bij het reduceren van CO2. Vandenbussche behaalde in het voorjaar 2023 de CO2-prestatieladder niveau 3.

Doelstelling van de CO2-prestatieladder voor Vandenbussche:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers.
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen.
  • Transparant delen van de verworven kennis.
  • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Extra informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

 

Emissie inventaris 2021     Emissie inventaris 2022-1      Emissie inventaris 2022-2      Emissie inventaris 2023-1      CO2-reductiedoelstellingen

CO2 management systeem     Sector- en keteninitiatieven      Certificaat CO2-prestatieladder niveau 3