Patrick Van De Voorde: "Continue een werfleider op de werf is een must".

Klantgetuigenis
20180528 N Klantgetuigenis Politie Lochristi "Continue een werfleider op de werf is een must"

Foto's: Patrick Dekeyser

Voor Politiezone Regio Puyenbroeck bouwde Vandenbussche een nieuw politiekantoor te Lochristi. Het project kwam tot stand aan de hand van een openbare Design & Build procedure, waarbij Vandenbussche, volgens de "co-engineering" aanpak,  voor de samenstelling van het bouwteam en voor de raming van studie- en bouwkosten zorgde. De studiedienst van Vandenbussche vertrok vanuit het ontwerp van ABDM architecten om het dossier te vervolledigen en zorgde voor een meetstaat en op basis daarvan een definitieve offerte om zo de uiteindelijke uitvoering perfect voor te bereiden.

Patrick Van De Voorde, politiecommissaris bij Politiezone Regio Puyenbroeck vertelt: "Gezien bouwen niet onze core business is, lieten we ons bijstaan door architect Katelijn Van den Bossche van Architectenbureau KAPA uit Lochristi. De ingediende dossiers werden door een selectiecommissie van deskundigen bekeken en het dossier van Vandenbussche en ABDM architecten kwam als meest economische dossier naar voren. Gezien het bouwen van een politiekantoor veel specifieke eisen heeft én het project ook een combinatie van renovatie en nieuwbouw omvatte, werd het dossier met de voorkeursaanbieder eerst verfijnd. De werken startten uiteindelijk in maart 2016."

 

"Misschien kwam het wel doordat ik in uniform aan tafel zat, dat de vergadering constructief verliep"

"Eens het dossier in uitvoering was, vond op woensdag de wekelijkse vergadering plaats. Ik weet niet hoe dit bij andere firma's verloopt, al hoor ik soms dat dat een gevecht kan zijn, maar met dit team liep het heel constructief. Ieders mening werd geapprecieerd. Misschien kwam het wel doordat ik in uniform aan de tafel zat?", lacht Van De Voorde. "Het was alvast een zeer leerrijke ervaring. Ik stak er veel van op, van bronbemaling tot technieken."

Het gebouw is een BEN-kantoor (Bijna Energie Neutraal) waarbij weinig energie verbruikt wordt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald, zoals zonnepanelen en een zonneboiler en het hergebruiken van regenwater voor spoeling van de toiletten. In het politiehuis werd een E-peil van 30 en een K-peil van 35 geregistreerd.

 

"Continue een werfleider op de werf is een must"

De vooropgestelde termijn van 220 werkdagen werd behaald, maar gezien er nog 40 à 50 dagen bijkwamen door verdoken gebreken bij de renovatie van de Rijkswacht woningen, eindigden de werken iets later. Ondertussen is het politiekantoor officieel geopend en zijn we zeer tevreden met het resultaat. "Het is geen evidentie om renovatie en nieuwbouw te combineren en ook de planning met onderaannemers loopt niet steeds van een leien dakje. Daarom is een goede opvolging ontzettend belangrijk. Een pluim voor de project- en werfleider," meldt de commissaris. "Daarnaast werden, door de extra maatregelen door de terreurdreiging, nog meer bijsturingen gedaan tijdens de werken (bijvoorbeeld van een open naar een gesloten balie). Een werfleider constant op de werf voor een snelle communicatie is dus wel een must."

"Kortom, het is zeker wat stressen zo'n bouwproject opvolgen naast het reguliere werk, maar het heeft tot een zeer mooi resultaat geleid. Dit onder andere door de combinatie van een goede opvolging en de stiptheid van het team," sluit Patrick Van De Voorde af.

 

Benieuwd naar wat Vandenbussche voor u en uw bouwplannen kan betekenen? Ontdek onze werkwijze of neem contact op voor meer informatie.