Vandenbussche behaalt het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Bedrijfsnieuws
20180525 N VCDO uitreiking (1)

Na 8 opeenvolgende jaren het VOKA Milieucharter behaald te hebben, koos Vandenbussche begin 2017 om de overstap naar het ruimere VOKA Charter Duurzaam Ondernemen te maken. 

Vandenbussche heeft in de loop van het jaar 2017 op eigen maat een resultaatgericht actieplan en continu optimaliserend systeem ontwikkeld inzake duurzaam ondernemen. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. 

Onder andere volgende concrete acties werden gerealiseerd: 

  • Periodieke interne en externe nieuwsberichten door de dienst communicatie m.b.t. duurzaamheid en welzijn op het werk. 
  • Analyse van het water- en energieverbruik en conclusies van het gevoerde afvalbeheer op de werven vanaf 2015 tot 2017 door middel van een uitgewerkt toolboxonderwerp. 
  • Periodieke verdeling van verse soep voor arbeiders en bedienden in de winterperiode.
  • Organisatie van een diversiteit aan interne en externe opleiding voor alle personeelsleden door Vandenbussche Academy.
  • Aankoop van meer duurzame persoonlijke beschermingsmiddelen en het verzamelen van de afgedankte werkkledij ter recyclage of nog bruikbaar artikel voor ontwikkelingslanden.
  • Reductie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het bedrijfswagenpark door een duurzaam aankoopbeleid.
  • Jaarlijkse sensibilisering van alle personeelsleden met een bedrijfswagen door hen te informeren over hun jaarlijks persoonlijk wagenverbruik. 
  • Vervanging van gekoelde waterdispensers in de burelen door het plaatsen van waterfilter op de waterkraan in de nieuwe refters.
  • Algemene verfraaiing van de burelen en de georganiseerde opleiding rond ergonomisch beeldschermwerk. 
  • Specifieke steun aan Goede doelen zoals de verzameling van 650 kg kledij t.v.v. Wereldmissiehulp in 2017, een talrijke deelname aan de Warmathon, de aankoop van prijzen van de eindejaarsquiz t.v.v. Kom op tegen Kanker, Bloeddonatie t.v.v. het Rode Kruis in groep... 

Vandenbussche mocht op 20 juni 2018 samen met 51 andere Oost-Vlaamse bedrijven het eerste behaalde VOKA Charter Duurzaam Ondernemen persoonlijk ontvangen uit de handen van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen.