Vandenbussche neemt het SDG Pioneer Certificaat in ontvangst!

Bedrijfsnieuws
20201027 SDG Pioneer

Gisteren, dinsdag 27 oktober 2020 ging de derde VOKA-dag Duurzaam Ondernemen online door en mocht Vandenbussche het SDG Pioneer Certificaat in ontvangst nemen.

Voor de allereerste keer mocht Vandenbussche als 1 van de 88 Vlaamse bedrijven van CIFAL Flanders het UNITAR-certificaat 'SDG Pioneer' ontvangen, na 3 jaar succesvolle deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Dat wil zeggen dat Vandenbussche jaarlijks minstens op 10 acties positief geëvalueerd werd in minstens 4 van de 5 P's (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace). De bekroning tot SDG Pioneer komt voort uit het voeren van acties binnen elk van de 17 SDG's (Sustainable Developement Goals).

Nikhil Seth, executive director van UNITAR, nam de tijd om de laureaten te huldigen. Ook Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits, sprak tot slot de laureaten toe via een videoboodschap.

 

Onze jaarlijkse deelname aan het charter Duurzaam Ondernemen is een constante stimulans om het algemeen bedrijfsbeleid om te zetten in duurzame acties waarbij de betrokkenheid en inbreng van alle personeelsleden de grootste meerwaarde vormt. Bovendien is dit een perfecte vertaling van onze lange termijnvisie als familiebedrijf.

Concreet heeft de deelname van Vandenbussche er de laatste 3 jaar voor gezorgd dat onder andere volgende duurzame acties succesvol werden geïmplementeerd in het bedrijf:

  • Verschillende acties inzake welzijn op het werk voor iedereen zoals diverse teambuilding activiteiten, soep voor iedereen in de winter, verfraaiing van de refter, rechtstaand vergaderen, flex-desks, zit-sta tafels, onderzoek naar het psychosociaal welzijn van de werknemers,…
  • Steun aan diverse goede doelen zoals een samenwerking met Wereldmissiehulp sinds 2017, steun aan lokale duurzame projecten en steun aan duurzame projecten die door stakeholders worden georganiseerd.
  • Het onderhouden van een goede dialoog met alle stakeholders door het toepassen van een LEAN-planningsmethodiek en het organiseren van een tevredenheidsonderzoek na elk project met feedback van de bevraging tav de stakeholders, het directiecomité en de betrokken projectleiding.
  • Het stimuleren van het personeel door het belonen van ingediende verbetervoorstellen in het kader van duurzaam ondernemen of uitreiking van een award voor het veiligste bouwteam.
  • Opstellen en uitvoeren van een promotie-actieplan voor het gebruik van de fiets van, naar of zelfs op het werk.
  • De ontwikkeling van een Vandenbussche Academy zodat het personeel zich permanent verder kan ontwikkelen door het organiseren van gerichte interne en externe opleidingen binnen het vakgebied van elke medewerker.
  • Digitalisering van de procesflow met als doelstelling de interne papierstroom te reduceren: Implementatie barcode systeem op leverbonnen en een digitaal magazijnbeheersysteem, bestelling goederen van het depot via een interne webshop, gebruik van een webapplicatie tvv verslagen van opleveringen, oprichting van een BIM-cel, werfinspectieverslagen, incidentmeldingen op papier, introductie van een e-learning module om werknemers te bevragen of gedeelde info voldoende werd begrepen.
  • Opzetten van sensibiliseringsacties met als doelstelling een duurzaam om te leren gaan met het energie- en waterverbruik op kantoor maar ook op de werflocaties.

Meer weten over ons?