Vandenbussche Academy

Jobs - Vandenbussche Academy

Ons opleidingsprogramma, Vandenbussche Academy, biedt een ruime waaier aan opleidingen. We brengen zowel collectieve als individuele opleidingsnoden in kaart. Dit kan zowel gaan om technische vaardigheden als soft skills. We denken hierbij aan persoonlijke coaching, onderhandelingstechnieken etc. Individuele opleidingsnoden worden besproken tijdens het jaarlijks functioneringsgesprek. De insteek van een functioneringsgesprek is het in kaart brengen van ontwikkelingsnoden en -kansen.

JOBS_Vandenbussche Academy