Basisschool De Talententuin

Lendelede

Basisschool De Talententuin bevindt zich in de dorpskern van Lendelede waarin zowel een kleuter- als lagere afdeling is gehuisvest. Vandenbussche zorgt in dit bouwproject voor de uitbreiding van het bestaand gebouw van het lager onderwijs, het bouwen van een nieuwe sanitaire blok en het renoveren van de huidige kleuterzaal.

Om een optimale werking van de school te garanderen en om de groenzone achteraan het perceel integraal te behouden, werd er geopteerd om de ongebruikte zolderruimte van het gebouw te verbouwen. Met het vernieuwen van het dak worden twee zaken in één handeling aangepakt. Enerzijds krijgt het gebouw door een groter dak een extra bruikbare verdieping. Anderzijds wordt het dak zo performanter waardoor het gebouw in zijn geheel energiezuiniger wordt.

Dit project is in opdracht van de Scholengroep Prizma en naar het ontwerp van Architecten Groep III.

Bouwheer
Scholengroep Prizma
Architect
Architecten Groep III
Klasse
Klasse 5