Bassischool Stimuland (De Drie Beertjes)

Beernem

Voor Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Scholengroep Impact bouwt Vandenbussche een moderne open school voor Basisschool Stimuland (De Drie Beertjes) in Beernem. Op de site in de Parkstraat komt een vervangingsnieuwbouw met twee bouwlagen, een overdekte speelplaats, polyvalente ruimte en binnensporthal met kleedkamers, refter, schooldiensten, snoezel- en fluisterruimtes. Alles samen goed voor zo’n 1700 m² ruimte. Vandenbussche staat in voor de ruwbouw en totale afwerking van het project met omgevingsaanleg. Ook de afbraak van de bestaande schoolpaviljoenen en het plaatsen van een klimheuvel en buitenklassen staan op de planning.

Voor dit Design & Build dossier stelde Vandenbussche zich kandidaat samen met Aiko Architecten en Ingenieurs, die instond voor het ontwerp en kwam na de wedstrijd als laureaat uit de bus. Dit totaalproject pakken we volgens de gekende ‘Wij Trekken Uw Plan’-filosofie aan.

Het project wordt volledig uitgewerkt wordt in BIM. Vandenbussche zorgde voor een BIM model in de studiefase (LOD200) en dat model wordt in de uitvoeringsfase verder uitgewerkt tot een LOD350 model. Deze inspanningen zorgen voor een vlottere werkvoorbereiding, projectopvolging en oplevering en resulteert uiteindelijk ook in een up-to-date as-built dossier.

Het inzetten van een 3D BIM model verschaft meer inzicht, efficiëntere communicatie en betere controle op het ontwerp –en bouwproces, voor zowel alle ontwerpdisciplines als voor de opdrachtgever en uitvoerende partijen. Dit inzicht reduceert onduidelijkheden en miscommunicaties en heeft bijgevolg een gunstige invloed op het besparen van faalkosten. Een basisvoorwaarde bij het werken volgens de BIM methode is dat alle betrokken partijen hieraan deelnemen en zich confirmeren aan BIM-afspraken opgesteld in het algemeen belang van het project.

De ingebruikname van de nieuwe moderne school staat eind 2021 gepland, de afbraak en omgevingsaanlegfase voor 2022.

 

De basisschool De Drie Beertjes heeft met de verhuis naar de nieuwbouw haar naam veranderd naar Stimuland, een prikkelende leefschool.

Beeld:
Aiko Architecten en Ingenieurs
Bouwheer
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Architect
Aiko Architecten & Ingenieurs
Klasse
Klasse 6