Sint-Bavohumaniora

Gent

In centrum Gent bouwt Vandenbussche aan de uitvoering van het ruimtelijk masterplan van de Sint-Bavohumaniora. Het project voorziet in de renovatie en nieuwbouw 4500 m² functionele en polyvalente ruimte. De bestaande theaterzaal en aanpalende gebouwen worden moderner, multifunctioneel inzetbaar en duurzamer gemaakt. Daarnaast wordt er een nieuwbouwproject gerealiseerd op de huidige site om het stijgend aantal leerlingen te huisvesten.

Het klasse 8 project omvat volgende werken:

  • Aanpassings- en verfraaiingswerken in de bestaande theaterzaal 'Groenzaal'. Via nieuwe technieken, theatertechnieken en theaterstoelen wordt gezorgd voor een verbeterde theaterbeleving. Circulatiezones worden aangepast en maken zo extra plaats voor deze nieuwe technieken. Nieuwe vloeren en plafonds geven de zaal een nieuwe uitstraling.
  • Bovenop en tegenaan de bestaande gebouwen wordt een nieuw reftergebouw in 2 bouwlagen en luifel in CLT gebouwd.
  • Twee herenhuizen worden verbouwd en gerenoveerd. Hierin worden klaslokalen, polyvalente ruimtes en een lerarenlokaal gecreëerd. De beschermde sierpleisterplafonds, vloeren, trappen, sierschouwen blijven bewaard terwijl errond ingrijpende structurele aanpassingen uitgevoerd worden om open ruimtes te creëren en nieuwe technologieën te implementeren.
  • Aan deze herenhuizen wordt een nieuwbouw in CLT gekoppeld, waar nog 5 extra klaslokalen in gecreëerd worden. De nieuwe klaslokalen in de herenhuizen en het hoekpand worden toegankelijk gemaakt vanuit een nieuw circulatiegebouw met toevoeging van een lift en uitbreiding van het bestaand sanitair, dat met een passerelle de verbinding maakt tussen bestaand en nieuw.
  • Tenslotte wordt een extra fietsenstalling geplaatst en de buitenomgeving binnen het schoolcomplex vernieuwd.

Vandenbussche en Qubus slaan de handen in elkaar om samen dit klasse 8 project te realiseren.

De uitdaging in dit project zit in het coördineren van alle werken op de verschillende deelwerven. Daarbij op is de werfzone gesitueerd op de ondergrondse parking 'De Reep', waardoor transporten en materialen in de opslagzone dienen beperkt te worden in gewicht. Aan de hand van zorgvuldige dagplanningen zullen we de veiligheid voor de schoolgaande kinderen garanderen en de schoolwerking coördineren. In september 2023 is het einde van de werken voorzien.

 
Bouwheer
Sint-Bavohumaniora vzw
Architect
Juxta Architectuur
Klasse
Klasse 8