Vandenbussche behaalde, ook in het moeilijke corona-jaar, het Voka Charter Duurzaam Ondernemen cyclus 2020

Bedrijfsnieuws
20210526 Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Vandenbussche behaalde opnieuw het Voka Charter Duurzaam Ondernemen! 

Van de evaluatiecomissie ontvingen we volgende feedback: "Vandenbussche NV heeft een aantal zeer sterke acties verwezenlijkt, waaronder het inzetten van duurzame mobiele stadsbatterijen ter vervanging van dieselstroomgroepen en het aankopen van torenkranen met kunststofkabels die o.a. een langere levensduur hebben dan staalkabels. Het bedrijf is voorloper op veel vlakken, waaronder het duurzaam hergebruik van bemalingswater op werven ten voordele van lokale landbouwers en buurtbewoners en het LEAN inrichten van materiaalcontainers, met inspraak van ploegbazen en meestergasten."

Naast bovenstaande innovatieve acties werden ook nog volgende acties gerealiseerd:

  • Integratie van een vaste checklijst met duurzaamheidsaspecten bij de ontwikkeling van nieuwe eigen bouwprojecten.
  • Het duurzaam uitbouwen of innoveren van de eigen bedrijfsinfrastructuur door o.a. reorganisatie en optimalisatie van de buitenopslag van het depot.
  • Diverse acties tot een meer duurzaam mobiliteitsplan door o.a. het aanbieden van elektrische fietsen als alternatief extra-legaal voordeel.
  • Organisatie van een Kids@Work week en het opzetten van een gerichte PBM-campagne met de kinderen van eigen personeel.
  • Montage van extra zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor.
  • Herziening van het pakket aan werkkledij en keuze voor een meer duurzame en lokale leverancier.
  • Samenwerking met diverse lokale technische scholen en universiteiten.
  • Diverse acties om het personeel te stimuleren om te blijven bewegen ondanks de geldende corona-maatregelen die het organiseren van sportactiviteiten in groep bemoeilijkt.
  • Behalen van het diverse labels zoals Best Managed Companies 2019 en 2020, Trends Gazellen 2020, SDG Pioneer 2020, als erkenning van een zorgzaam en betrokken bestuur.

Vandenbussche is erg trots op deze verwezenlijkingen.

Meer over ons?