Vandenbussche kwalificeert zich voor het derde jaar op rij als Best Managed Company!

Bedrijfsnieuws
20220512 Best Managed Company

Vandenbussche NV behoudt zijn Best Managed Companies-label. Het Best Managed Companies-programma toetst de deelnemers elk jaar streng aan een beproefd globaal kader: een heldere langetermijnstrategie, uitgebreide capaciteiten, een sterk engagement en solide financiële resultaten. De onafhankelijke jury erkent het vermogen van de laureaten van dit jaar om zelfs in een crisisperiode succes te boeken en hun marktpositie te versterken.

“Het Best Managed Companies-programma beloont en stimuleert cruciale troeven die in de huidige onzekere omstandigheden relevanter dan ooit lijken. Wij zijn trots op dit kwaliteitslabel, de bevestiging van een duurzame bedrijfsvoering volgens de hoogste normen. Het onderstreept onze grote veerkracht, onze heldere visie en ons sociale engagement, jaar na jaar”, ir. Kristof Defruyt, CEO bij Vandenbussche.

 

Over Best Managed Companies

In 2017 lanceerde Deloitte Private het programma Belgium Best Managed Companies in samenwerking met Econopolis en sinds 2019 vervoegd door KU Leuven. Het programma wil voorzien in begeleiding en erkenning van sterk presterende Belgische privébedrijven.

Het wereldwijd beproefde framework wordt gehanteerd om hun leidinggevende kwaliteiten en praktijken te evalueren op het gebied van strategie, talent, middelen en financiële prestaties. Bedrijven die wensen deel te nemen aan het programma, moeten een omzet hebben van meer dan €10 miljoen. Ze moeten minstens 5 jaar bestaan, met meer dan 25 voltijdse werknemers en een meerderheidsbelang (> 60%) in handen van een Belgische resident, een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Het hoofdkantoor van het bedrijf of zijn grootste beleidscentrum moet eveneens gevestigd zijn in België. De bedrijven moeten zich ook houden aan alle wetten, fiscale regels en ethische voorschriften.

Het 'Best Managed Companies'-programma is een internationaal label dat staat voor kwaliteit en uitmuntendheid. Het programma werd in 1993 ontwikkeld in Canada en werd intussen reeds doorgevoerd in meer dan 42 landen.